12-04-2016

Hvem bliver berørt af det?

 

Hvem bliver berørt af det?

Livmoder myomer er den mest almindelige lidelse, når det kommer til den kvindelige reproduktion. Alle kvinder kan potentionelt udvikle livmoder myomer.

30% af kvinder over 35 år er berørt (kilde SFICV)
I de fleste tilfælde vil myomerne vokse i præ-menopause fasen, hvor østrogen niveauerne stiger. Når menopausen er på plads vil østrogen niveauerne falde igen, og myomerne vil blive reduceret.

Af denne grund bliver de fleste kvinder diagnosticeret og behandlet når de er i alderen 35 til 54 år. Dog mener de fleste læger at myomer kan dukke op hos kvinder, allerede omkring 20 års alderen.

Kvinder af afrikansk oprindelse er mest berørt
Utallige europæiske og amerikanske studier har vist, at livmoder myomer berører flest kvinder af afrikansk oprindelse, og i modsætning til dette, færrest kvinder af asiatisk oprindelse.

Den arvelige faktor
Et studie på Moscow Center Obstetrics ("Familial predisposition to uterine leiomyomas") fra 1995, beskrev også om vigtigheden ved de arvelige faktorer.
Myomer er ca. 2 gange mere tilbøjelige til at komme, når ens mor har to eller flere fibromer. Mere generelt foreslår studierne, at fremkomsten af myomer faktisk er resultatet af en kombination af genetiske, hormonelle, og miljømæssige faktorer.
 
Læger er godt forberedte på en diagnose

Lidelsen er velkendt, og almindelige læger og gynækologer er godt forberedte på at diagnosticere livmoder myomer.
Endvidere bliver de normalt opdaget under et rutinebesøg (underlivspalpering, bækken undersøgelse, osv.).

Hvis der er mistanke om noget, vil lægen eller gynækologen udføre en ultralydsundersøgelse. Dette er den første undersøgelse, som bekræfter om der myomer eller ej.
MRI (Magnetic Resonance Imaging) bruges normalt til at bestemme antallet, placeringen samt størrelsen af myomerne.

Baseret på resultaterne, alder, andre forhold og patientens forventninger (ønske om at beholde livmoderen, blive gravid, osv.), vil gynækologen informere patienten om de forskellige mulige behandlingsformer.


Efter disse undersøgelser og informationer vil patienten tage sin beslutning om det videre forløb.

Informationerne på denne hjemmeside er ikke udtømmende, og de er hovedsageligt tilgængelige som generel information. Informationerne har ikke som formål at være en erstatning for en konsultation med en professionel sundhedsperson, og kan ikke på nogen måde, hverken direkte eller indirekte, ses som en medicinsk konsultation.