14-04-2016

Juridisk meddelelse

Juridisk meddelelse
Forlægger:

www.blue-presse.com

Hjemmeside hosting: OVH

Publikationsleder: Audrey TOUATI (Leder - Blue RP & Presse SARL)
Webmaster og editor: Audrey TOUATI
Kontakt: 
Denne hjemmeside er 100% finansieret af BioSphere Medical (Merit Medical Group)
Hjemmesiden INFO OM MYOMER I LIVMODEREN, (www.myom.dk) er en dansk hjemmeside, for et dansk publikum.

Indholdet af den information som er offentliggjort på hjemmesiden INFO OM MYOMER I LIVMODEREN, er blevet godkendt af Dr. Sarah Fichet (gynækolog), som er medlem af det redaktionelle udvalg.
Interessekonflikt: Forfatteren har ikke meldt om nogen interessekonflikter angående data i dette interview, eller data offentliggjort i de citerede referencer.

Formålet med hjemmesiden er at fremme kendskabet til behandling af myomer i livmoderen. Hjemmesiden henvender sig til både mænd og kvinder som ønsker bedre kendskab til myomer i livmoderen, og de tilgængelige behandlinger i tilfælde det er en lidelse.
De informationer som er gengivet på hjemmesiden er beregnet til at forbedre, ikke erstatte, det direkte forhold mellem patienten (eller den besøgende på hjemmesiden) og sundhedspersonalet.
De informationer som findes på hjemmesiden er blevet etableret i samarbejde med "Charter for communication on the Internet of pharmaceutical companies", og offentliggjort af det Franske Agentur for Sanitary Safety of Health Products (AFSSAPS). Blue RP & Presse forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt, at ændre eller annullere de informationer som er videregivet på denne hjemmeside, for at sikre at de overholder gældende reguleringer.

Der vil ikke blive accepteret eller postet reklamer på hjemmesiden.

Denne side overholder principperne i HONcode dokumentet..
Tjek her.Generelle vilkår for brug af hjemmesiden INFO OM MYOMER I LIVMODEREN.
Ved at benytte hjemmesiden med informationer om myomer i livmoderen, godkender du, uden forbehold, at overholde de vilkår som er defineret nedenfor.

1) Hjemmesiden, INFO OM MYOMER I LIVMODEREN,  er en informativ hjemmeside, og kan ikke på nogen måde erstatte en medicinsk konsultation med professionelle fagfolk.
Informationerne på denne hjemmeside er ikke udtømmende, og er tænkt som en generel information. Den har ikke som formål at være en erstatning for en konsultation med professionelle fagfolk, og kan ikke på nogen måde, hverken direkte eller indirekte, ses som en medicinsk konsultation.
Du skal ikke benytte de informationer som er tilgængelige på hjemmesiden INFO OM MYOMER I LIVMODEREN til at bestemme en diagnose, tage beslutning om en behandling, eller begynde indtagelse/stoppe indtagelse af lægemidler, uden først at have talt med en læge eller en specialist.
Du bekræfter at den information som er tilgængelig på hjemmesiden, ikke er fuldstændig eller udtømmende, og at informationen ikke oplyser om alle symptomer, medicinske behandlinger og passende behandlinger for de forskellige lidelser og daglige smerter som du måtte lide af. Det der findes på hjemmesiden INFO OM MYOMER I LIVMODEREN vil på intet tidspunkt være gældende for et specifikt tilfælde da de beskrevne oplysninger er generelle informationer.
Hjemmesiden INFO OM MYOMER I LIVMODEREN kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for en manglende fakta, eller fejlfortolkning af den information som er på hjemmesiden. Endvidere kan hjemmesiden ikke holdes ansvarlig for fejl, udeladelser eller resultater som kan opnås som følge af misbrug. Medicinske data og kundskaber ændres hele tiden, hvilket betyder at indholdet på denne hjemmeside kan ændres jævnligt med opdateringer. Vi anbefaler derfor at du besøger hjemmesiden jævnligt.

Den information som er offentliggjort på hjemmesiden INFO OM MYOMER I LIVMODEREN kan indeholde unøjagtigheder eller typografiske fejl, og den forbeholder sig retten til at korrigere sådanne unøjagtigheder eller typografiske fejl som findes i den information som findes på hjemmesiden, og den kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skader som evt. måtte opstå som følge af disse unøjagtigheder eller fejl. Den information som findes på hjemmesiden, eller er tilgængelig gennem hjemmesiden, kan blive ændret eller opdateret uden varsel.

2) Gældende love og reguleringer
Du er informeret om, at alle love og regler er gældende på internettet. Det er derfor dit ansvar, at overholde alle de følgende gældende regler når du benytter hjemmesiden INFO OM MYOMER I LIVMODEREN:
1.  Regler for copyright og industriel ejendom
Alt indhold som er tilgængeligt på hjemmesiden, inklusiv, men ikke begrænset til, tekster, grafik, tegninger, billeder, fotos, lyde, data og videoklip:
- Disse tilhører udelukkende BIOSPHERE MEDICAL eller de virksomheder, organisationer eller individer som har leveret indholdet.
- Disse er BIOSPHERE MEDICAL's ejendom, og er beskyttet af den franske lovgivning for intellektuel ejendom, og mere generelt, via traktater og internationale aftaler som indeholder bestemmelser vedrørende beskyttelsen af copyright og intellektuel ejendom.
Du kan gendanne udvalgte uddrag af indholdet til personligt brug, under forudsætning af at du bevarer alle meddelelser som er forbeholdt intellektuel ejendom, som er tilgængelig på hjemmesidens sider hvor indholdet kan tilgås. Enhver anden brug, inklusiv reproduktioner, ændringer, modifikationer, distribution, overførelser, gengivelser, udstillinger, offentlige udgivelser eller udsendelser af indholdet til ethvert andet formål, er strengt forbudt.
2. Rettigheder til fotos og musik
De fotos som bruges på hjemmesiden er lovligt indhentet gennem de følgende foto-agenturer: Stockxpert©, Getty Images© og iStockphoto©. Personerne på fotografierne er modeller, og deres billeder bruges udelukkende som illustrationer.
Der er opnået lovlig tilladelse til musikken gennem virksomheden Keef Records©, 152 avenue de Bouissouse, 34730 Prades Le Lez, Frankrig.
3. Computer svindel
Du skal undgå at bryde ind i et automatiseret databehandlingssystem, eller ændre, totalt eller delvist, på de elementer som et sådan system indeholder. Du er bevidst om at sådanne handlinger kan straffes juridisk.
4. Varemærker
De varemærker som findes på hjemmesiden, er varemærker tilhørende BIOSPHERE MEDICAL og / eller deres partnere. Enhver gengivelse eller brug af disse varemærker, uden en udtrykkelig tilladelse fra BIOSPHERE MEDICAL og / eller deres partnere, er strengt forbudt.
BIOSPHERE MEDICAL forbeholder sig retten til at tage alle nødvendige skridt, som de anser nødvendige, for at forhindre eller stoppe en krænkelse af deres copyright, eller tredje parts copyright, uden noget ansvar kan tilskrives.

3) Hypertekst links til tredjepart hjemmesider
BIOSPHERE MEDICAL er på ingen måde ansvarlig for indhold, informationer, produkter og ydelser som tilbydes på hjemmesiden, som stammer fra et hyperlink fra hjemmesiden.
Du samtykker til, at adgang til disse tredjepart hjemmesider og deres brug, er på eget ansvar.

4) Ansvarsfraskrivelse

BIOSPHERE MEDICAL fremlægger en seriøs og kvalitetsmæssig information frem for alt og vil dermed gøre deres bedste til at undgå enhver fejl eller unøjagtighed af indholdet.

Dog samtykker du til at BIOSPHERE MEDICAL ikke kan påtage sig noget ansvar for nogen form for informationer, dokumenter, indhold, data og udtalelser på denne hjemmeside, som f.eks.:
- Ikke er tilstrækkelig med uddybende, nøjagtige eller rettidig.
- Ikke udgør medicinske råd (hvis du har brug for specifikke råd, skal du altid tale med en passende kvalificeret professionel).
- Der er links til eksterne hjemmesider som BIOSPHERE MEDICAL ikke har nogen kontrol over, og hvor de ikke kan holdes ansvarlige for disse.

BIOSPHERE MEDICAL kan ikke på nogen måde holdes ansvarlige for skader af nogen art, som måtte opstå af fortolkningen eller brugen af de informationer, som er tilgængelige på hjemmesiden.

5)  Privatliv

Personlig information vedrørende besøgende til vores hjemmeside, inklusiv deres identitet, ses som værende fortrolig. Hjemmesidens ejere forpligter sig til fuldt ud at overholde alle juridiske krav, når det kommer til fortrolighedspolitikken i Frankrig, og vil ikke offentliggøre sådanne informationer til tredje parter. Der gemmes ingen data, og der benyttes ikke cookies.

6) Blue RP & Presse SARL
Avenue de la Mer, 34970 Lattes, Frankrig
Kapital: 7 500 € - RCS MONTPELLIER 480 669 647 000 20
Telefon:             +33 (0)467 995 378       /             +33 (0)678 021 064     
www.blue-presse.com

7) Biosphere Medical (Group Merit Medical)
Merit Medical Systems, Inc. (Nasdaq: MMSI) er et førende laboratorium inden for teknikker som bruges i interventionel radiologi og radiologi procedurer.

1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095, USA
Telefon: +1-801-253-1600